Proje Bazlı Teşvikten Yararlanan Firmalarla Değerlendirme Toplantısı TÜBİTAK’ta Yapıldı

30 Nisan 2018 Pazartesi, 13:22

Toplantıya katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Proje Bazlı Teşvik Sisteminden yararlanan firma yetkililerine “Siz yeter ki üretin. Destek bizden, teknoloji üretmek sizden” diye seslendi.

 

 

“Bilim Merkezi Türkiye, Teknoloji Üssü Türkiye, İleri Sanayi Ülkesi Türkiye” vizyonu doğrultusunda TÜBİTAK’ın önümüzdeki döneme ilişkin faaliyetlerini planlama aşamasında, proje bazlı teşvik sistemi ile destek almaya hak kazanan firmaların görüş ve katkılarının alınması amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk ÖZLÜ’nün de teşrifleriyle 25 Nisan 2018 tarihinde TÜBİTAK’ta toplantı gerçekleştirildi.

 

Toplantıyı son derece önemsediğini belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk Özlü, “Proje Bazlı Teşvik Sistemi, ülkemizin yüksek teknoloji yolculuğundaki en önemli dayanaklardan birisidir” diye konuştu. Hükümet ve Bakanlık olarak tam anlamıyla yüksek teknolojiye odaklandıklarını vurgulayarak, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak en önemli enstrümanın teknoloji üretmek olduğunu söyledi. TÜBİTAK’ın Ülkeyi 2023 hedeflerine ulaştıracak teknoloji atılımı için bütün birikimini seferber etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

 

“Teşvik Sistemi, Yerlileşme veYüksek Teknoloji Politikamızın Ürünü”

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde kamuoyuna duyurulan Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile 19 firmanın 23 projesine teşvik belgesi verildiğini ifade eden Sayın Dr. Faruk Özlü, teşvik sistemiyle 135 milyar lira yatırım tutarı, 34 bin ilave istihdam, 134 bin dolaylı istihdam ve 19 milyar dolar düzeyinde cari açığa katkı hedeflediklerini bildirdi.

 

Teşvik sistemi kapsamında yatırımcılara vergi, istihdam, finans ve yatırım yeri konularında destekler sağlanacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Proje Bazlı Teşvik Sistemi, özü itibarıyla yerlileşme, yerli üretim ve yüksek teknoloji politikamızın bir ürünüdür. Bu politikanın tam olarak yürütülmesi için ilgili bütün bakanlıklarımız eşgüdüm içinde hareket etmektedir. Yerlileştirme Yürütme Kurulumuz yerli üretim politikamızı koordine etmektedir.”

 

Bakanlık olarak tüm bağlı kurum ve kaynaklarla yerli üretim ve yüksek teknoloji hedefine katkı sağlamaya devam edeceklerini vurgulayan Sayın Dr. Faruk Özlü, TÜBİTAK, KOSGEB ve Türk Standardları Enstitüsünün yüksek teknoloji üretiminin hizmetinde olduklarını söyledi. Sayın Dr. Faruk Özlü konuşmasında; “Yatırımcılara, firmalarımıza ve girişimcilerimize net olarak şunu söylüyoruz, ‘Siz yeter ki üretin, destek bizden, teknoloji üretmek sizden” ifadesini kullandı.

 

“TÜBİTAK Olarak Bu Konuda Her Türlü Desteğe Hazırız”

 

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal sunumunda küresel rekabetçilik endeksi 2017-2018 sıralamasında ülkemizin 137 ülke arasında 53. sırada yer aldığını, endeksi oluşturan alt boyutlar bazında sıralamalara bakıldığında sadece piyasa büyüklüğü göstergesinde 14. sırada yer aldığımızı aktardı. Piyasa büyüklüğüne ilişkin ülkemizin durumunu, ancak “yenilik”, “teknolojik hazırlık düzeyi”, “özel sektör gelişmişliği” boyutlarındaki performansımızı artırarak kendi lehimize avantaja dönüştürebileceğimizi vurguladı.

Prof. Dr. Hasan Mandal, bunu da ancak Ar-Ge ve yenilik ekosistemimizi, girdi odaklı bir sistemden çıktı odaklı bir sisteme dönüştürerek yapabileceğimizi belirtti. Mevcut durumda sanayideki çıktı niteliğini, teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri üzerinden irdeleyerek, 2017 yılındaki toplam imalat sanayi ihracatının %3.8’inin yüksek teknolojili ürün grubuna ait olduğunu vurguladı. Türkiye’nin sanayide orta düşük teknoloji grubundan orta yüksek teknoloji grubuna geçiş sürecinde olduğunu, ülkemizin yüksek teknoloji odağının güçlendirilmesi gerektiğini aktardı. Prof. Dr. Hasan Mandal tüm bu sebeplerle “Proje Bazlı Teşvik Sistemi” ilk duyurulduğunda TÜBİTAK’ın bunu en memnuniyetle karşılayan kurumlardan biri olduğunu ifade etti. Teknolojide dönüşümü sağlayan, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek yatırımların teşvik sistemi kapsamında proje bazlı desteklendiğini belirterek, TÜBİTAK olarak bu konuda her türlü desteğe hazır olunduğunu aktardı.

 

“Sanayi Yenilik Ağları Teknoloji Tabanlı Ürünlerin Başarılı Bir Şekilde Ticarileştirilmesini Sağlayacak”

 

Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK bünyesinde 2018 yılı ve ötesinde yapılmak istenenleri şu sözlerle aktardı; “TÜBİTAK olarak girdi odaklı sistemden çıktı odaklı sisteme geçiş için ne yapacağız, gelecek dönem stratejimizin iki ana unsuru var. Teknoloji hazırlık seviyesi 3 ile 6 arası olan süreçlerde üniversite bazlı araştırma altyapılarını merkezde göreceğiz diyoruz. Teknoloji hazırlık seviyesinde 6 ile 9 arasındaki olan süreçte ise daha fazla firmaların etrafında oluşan Sanayi Yenilik Ağlarını görmek istiyoruz. Ama her iki yaklaşımda da oluşacak işbirliği yapılarına platformlar olarak bakıyoruz ve firmalarımızın bu platformlarda yer almasını istiyoruz. Yani odak sektörlerde yüksek katma değerli ürünlerin oluşmasına zemin hazırlayacak ve birbirlerini bütünleyen yapılar olarak görüyoruz.”

“Sanayi yenilik ağları” kapsamındaki temel gayenin odak sektörlerde hedeflenen teknoloji tabanlı ürünlerin başarılı bir şekilde ticarileştirilmesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hasan Mandal, özel sektör firmalarının tedarik zincirlerindeki diğer firmalar, son kullanıcılar, TGB’ler ve üniversiteler ile oluşturdukları Ar-Ge ve yenilik tabanlı işbirliği ağlarının ve büyük çaplı konsorsiyumların destekleneceğini vurguladı.

“Sanayi Doktora Programı Yakın Zamanda Başlatılacak”

 

Prof. Dr. Hasan Mandal, nitelikli bilgi üretilmesi için nitelikli insan kaynağına ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağına yönelik firmalar ile işbirliği içinde kritik insan kaynağı kitlelerinin oluşturulmasının amaçlandığını aktardı. “Nitelikli insan kaynağı olmadan, ne yaparsak yapalım, hibe destekler ve yatırım destekleriyle hedeflediğimiz teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması çok güç. Bilim insanı denince akademik düşünmemek lazım, firmalarımızın ihtiyaçlarını merkeze alacağız.”diyen Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK’ın, yakın zamanda Sanayi Doktora Programı ve Üniversitelerde Sanayi Kürsülerinin başlatacağını söyledi.

Toplantıda Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapamındaki firmaların temsilcileri, mevcut destek programları süreçlerinde karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini ayrıca ülkemizin bilim ve teknoloji temelli gelişimi açısından yakın gelecekte ihtiyaç duyulacak programları dile getirdiler.

 

Toplantıya; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk Özlü ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zübeyde Çağlayan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yöneticileri, TÜBİTAK Başkan Yardımcıları, TÜBİTAK Yöneticileri ile Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamındaki firmaların temsilcileri katıldılar.

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz
Araç çubuğuna atla

izmir escort denizli escort