GENEL KURUL KARARI

07 Eylül 2019 Cumartesi, 15:33

ANKARA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ ANSKAD YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Ankara Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ANSKAD 1.Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda 19.09.2019 Perşembe günü saat 19.00 – 21.00 arası POBİAD Ziyabey Caddesi Dostlar Sitesi B. Blok Balgat, Çankaya/ANKARA adresinde bulunan POBİAD genel merkezinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde 29.09.2019 Pazar günü saat 13.00 -15.00 arası ve aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurula katılmanızı önemle rica ederim.

Saygılarımla,

Metin ALPARSLAN

Ankara Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ANSKAD

Yönetim Kurulu Başkanı

G Ü N D E M:

1-  Açılış

2-  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

3-  Divan Başkanı ve 2 Kâtip üyenin seçilmesi,

4-  Başkanlık Divanına Tutanakların İmzalanması Yetkisi Verilmesi

5-  Geçici Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması

6-  Mali Raporların Okunması

7-  Tahmini Bütçenin Okunması

8-  Geçici Yönetim Kurulunun İbrası

9-  Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçilmesi

10-  Dilek ve Temenniler

11- Kapanış

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz
Araç çubuğuna atla

izmir escort denizli escort