Ankara Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

31 Temmuz 2019 Çarşamba, 12:07

Yeni Kurulan Ankara Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Metin Alparslan’a derneğin kuruluşu hakkında sorular sorduk. Kendisi bizi kırmayıp cevapladı.

Ankara Sürdürülebilir Kalkınma Dernekleri Neden Kuruluyor

Metin bey, İnternette de artık sürüdürlebilir başlıkları altında pek çok konuya raslar olduk. Sürdürülebilir Kalkınma Konusu Nerden çıkmıştır?

-Geniş tabanlı, evrensel sürdürülebilir kalkınma gündemi ile yoksulluğun yok edilmesi, eşitsizliklerle mücadele ve çevrenin korunması hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’unda 25 Eylül’de Zirvenin ilk gününde BM’ye üye 193 ülke oy birliği ile 2030 yılına kadar yoksulluğun yok edilmesini, eşitsizliklerle mücadeleyi ve çevrenin korunmasını amaçlayan 17 ana hedeften oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini kabul etti. –Ki, Bizim derneğimizin hareketimizin platformumuzun temeli de buradan gelmektedir.

Ülkeler ve uluslararası toplum için yeni bir dönemin kapılarını açan sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile her ülke yoksulluğun ana nedenlerini ortadan kaldırmak, ekonomik büyümeyi ve refahı desteklemek ve halk sağlığı, eğitim ve sosyal ihtiyaçları karşılamak için adımlar atarken aynı zamanda çevrenin korunması için de önlemler alacak.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Genel Kurul kararını takiben yaptığı açıklamada, “Bu yeni gündem liderlerin tüm insanlar için verdiği bir sözdür. Bu gündem evrensel, birbiri ile bağlantılı hedeflerden oluşan, daha iyi bir dünya yaratılmasına için dönüştürücü güce sahip bir gündemdir” dedi.

İşte bu 17 hedef yapılacak işler listesi ve başarıya giden yolumuzu gösteriyor. Dernek tüzüklerimizin çatısı da bu hedeflere göre kuruldu.

“Eşitsizliklerin azaltılması ve dünyamızın geleceğinin korunması için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Siyasi bölünmüşlük, yolsuzluklar, çatışmaları ateşleyen ve kalkınmayı engelleyen sorumsuz davranışlara çözüm bulunması gerektiğini de her geçen gün daha fazla algılıyoruz”

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri platformumuzun umutlarını yansıtıyor. Ulaşılabilir hatta ulaşılması mutlaka gereken hedeflerdir.

Yoksulluğun ve açlığın sonlandırılması; eşitsizliklerle mücadele; kadınlar ve kız çocuklarının toplumdaki konumlarının güçlendirilmesi ve kimsenin sürecin dışında bırakılmaması; sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi, değişim ve sürdürülebilir tüketim ve üretimin desteklenmesi; yeniden canlandırılan küresel ve yerel ve kamusal ortak hareketler; sürdürülebilir kalkınma için etkin, hesap verebilen ve katılımcı kurumlar; dünyanın ve ülkemizin korunması ve iklim değişikliği ile mücadeleler etmek amaçlarımızdır.

-Sizleri duyuyoruz dernek ve Vakıf çalışmalarında zaten bulunuyorsunuz Peki neden böyle bir harekete gerek duydunuz. Mevcut yapıda bunlar niye olmadı.

Hepinizin de bildiği gibi bugüne kadar Vakıf ve derneklerde ve federasyonlarda görevlerimiz oldu, bu yapıda neler yapılabiliyorsa yaptık. Ancak eksik olan bir şeyler hep vardı. Projeler üretmemizin artık bir tık ileriye gitmemizin, çıtayı yükseltmemizin zamanı gelmişti. Bunun üzerine çeşitli danışmanlar ile görüştük. Sonunda başvurduğumuz Demet Ağaoğlu kendisinin de bize önerdiği ve aynı amaçla yine kendileri tarafından açılmış olan Muğla Sürdürülebilir Kalkınma Derneğinin modelinin bizler için uygun olduğunu, tüm kalkınma programlarını içinde barındırdığını, geniş kapsamlı tüzüğünün kapsayıcı olduğunu ifade etti. Mehmet Bilgin beyle ve Demet Ağaoğlu ile Saatler ve günler süren bazen skype üzerinden bazen whatsup üzerinden yaptığımız toplantılar neticesinde çevre illerde ve ilçelerde Sürdürülebilir Kalkınma Derneklerinin açılmasında hem fikir olduk. Mehmet Bilgin beyin tabi çok büyük emekleri bizim ve başka Sürdürülebili Kalkınma Derneklerinin kurulmasındaki emeği üzerimizdedir. Neticede kurulmayı başardık.

Elde ettiğimiz tecrübeleri diğer derneklere de aktararak dernek kurulumlarının daha çabuk ve daha problemsiz olmasını sağlıyoruz. Ortak tecrübe havuzu oluşturmaya başladık. Bu açılan dernekler biz de dahil proje tabanlıdır. Birleşmiş milletlerin veya Avrupa birliğinin fonlarında faydalanmak, kamu kurum veya STK’lar ile ortak proje geliştirmek, projesi olan vatandaşa destek olmak vesilesi ile bu dernekler kuruluyor.

İnşaallah ekip arkadaşlarımızla memleketimize faydalı güzel işler yapmayı umut ederek çıktık bu yola. Allah utandırmasın.

-Peki sizin Ankara Sürdürülebilir Kalkınma Derneğinizin üye ve organları nelerdir?

Ankara Sürdürülebilir Kalkınma Derneğinin Kurucu Üyeleri

Ad  ve Soyadı Uyruğu Görevi
Metin Alparslan TC Başkan
Aynur Arabacıoğlu TC Başkan Yardımcısı
Mehmet Bilgin TC Sayman
Nesrin Özer TC Yazman
Yusuf Karaca TC Kurucu Üye
İsmail Hakkı Temizkök TC Kurucu Üye
Hüseyin Helvacıoğlu TC Kurucu Üye

Metin Alparslan Kimdir:

İş hayatına Petrokent Turim A.Ş.’de başmıştır. Akabinde kendi kurduğu bilgisayar kursunu takiben çeşitli meslek kursları, matematik kursları, matematik dershanesi ve konuyla birlikte yayınevleri ve piyasada da satışı olan Eflatun Matematik Dergisi, çeşitli Soru bankaları, yaprak test yayınlarını profesyonel olarak çıkarttık, bütün bunları yaparken babam Cevat C. Alparslan Paşamız ile Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfını Dersanemizde 14 yıl misafir etmiştik. Yine bu süreçte vakıf çalışmalarına müdahil olduk. Babamla birlikte 3 kitay yayına çıkardık. Bir de Bolu Fihristinin çıkarılmasının toplantıları da akabinimizde gerçekleşti ama onun emeği çokça rahmetli İbrahim Turan Çakmak’a aittir. Fihristin dağıtılması depolanmasında yine katkımız oldu. Cevat Paşamızla 1nci kitabımız Aşık Dertli, Figani, Köroğlu kitabı -Bolunun Kültürel Değerleri I. Başlığında çıktı. Babam kendi şiirlerini de bu kitapta yayınlamasına rahmen kapağına mütevaziliğinden ismini yazmadı. Babamın 2nci Kitabı Akşemseddin Hazretleri Hayatı Hocası Hacı Bayram Veli ve Onun Yönverdikleri olarak -Bolunun Kültürel Değerleri II. Başlığında yazıldı. Ben o ara askerden izne gelmiş, on günlük iznimde babamın yazılarını bilgisayara aktarmış, rahmetli Mehmet Yücel’in matbaasında basım işlerini yaptırmıştık. 3ncü kitap Boludan Yetişen Seçkin İnsanlar kitabı idi. Bu son  kitabın editörlüğünü de yapmış ve büyük bir keyifle yazmış idik. Neden büyük çünkü Boluyu şahsiyetler üzerinden tanırken tarihini, kültürünü, tarihsel şahsiyetlerinin hikayelerini, yazarlarıyla beraber kesit kesit yazılarını okumuş, dini büyüklerinin hikayelerini yazarken kendilerini öğrenmiştim. Proje sahiplerini yazarken yaptıklarıyla gururlanmıştım.

Babamın vefatıyla birlikte çalkantılı Vakıf ve siyaset kavgaları neticesinde Ankara Bolulular  Derneğini kurmak icap etti. Sonrasında 2014 gibi dersanemizi kapattığımız süreçte iş hayatından dernek işlerine fazla vakit ayırmasak da vakit elverdikçe faaliyetlerine katıldık. İş hayatımız biraz rahatladığında Ankara Bolu Dernekleri Federasyonunda yine aktif olduk. Hali hazırda ABDF Federasyonunun Genel Sekreterliğini, Ankara Bolu İli ve İlçeleri Derneğinin Başkan Yardımcılığını ve kurucu üye olarak Bolu Sürdürlebilir Kalkınma Derneğinin BOSKAD’ın kuruluşuna vesile olmuş, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma Derneğini ANSKAD’ı kurmuş bulunuyoruz. Bu tecrübelerimizi aktararak ileride de ortak projelerde yer almak üzere bölgemizde başka Sürdürlebilir Kalkınma Derneklerinin kurulmasına yardımcı olacak, büyük resmin diğer parçalarının oluşmasında da katkıda bulunmak istiyorum. Varmak istediğimiz önce Allahın rızası sonra memleketimiz Boluya değin önce evimizin önünden başlayarak belki tüm vatanımızı etkileyecek güzel projelere eserlere vesile olmak, duvarda bir tuğla olmak, gölde bir su damlası olusak ne mutlu bize.

Sevgi ve saygı ile..

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz
Araç çubuğuna atla

izmir escort denizli escort